Prelegenci

1 Ewa Bodzek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Studium Języków Obcych
E-nauczanie języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej
2 Marta Ciesielka
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WebQuest – od informacji do wiedzy technicznej
3 Jakub Drewnowski
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Zastosowanie komputerowej symulacji w procesie kształcenia inżyniera branży sanitarnej
4 Katarzyna Gdowska, Bartłomiej Gaweł
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania
Międzynarodowy projekt na rzecz kształcenia kadr dla sektora gier na rynku ukraińskim
5 Marcin Godziemba-Maliszewski, Radosław Sobieraj, Daniel Paluch, Tomasz Radwański, Elżbieta Piwowarska
Politechnika Warszawska, Ośrodek Kształcenia na Odległość
Możliwości techniczne prowadzenia projektów zespołowych online
6 Anna Grabowska, Ewa Kozłowska
Politechnika Gdańska, PRO-MED sp. z o.o.
Moodle MOOCS – przypadku użycia w projekcie SP4CE (partnerstwo strategiczne na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości)
7 Anna Hardek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Studium Języków Obcych
Jak korzystać z elementów e-learningu w pracy na kursach specjalistycznych
8 Mirosław Socha, Daria Hemmerling
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wykorzystanie platformy Moodle do skutecznego nauczania programowania
9 Kazimierz Gierlotka, Grzegorz Jarek, Michał Jeleń, Jarosław Michalak
Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny
Atrakcyjne i efektywne nauczanie zagadnień serwonapędów za pomocą platformy ePEDlab
10 Katarzyna Klimkiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania
Budowanie zaangażowania, czyli o wykorzystaniu platformy Moodle w kształtowaniu kompetencji społecznych studentów
11 Dawid Knapik, Krzysztof Kołek, Maciej Rosół, Andrzej Turnau
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Efektywne kształcenie inżynierów z wykorzystaniem laboratoryjnych systemów mechatronicznych i stosowaniem metodologii szybkiego prototypownia algorytmów sterowania.
12 Kinga Korniejenko
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny
Możliwości wykorzystania narządzi m-nauczania dla studiów podyplomowych w zakresie spawalnictwa
13 Rafał Leszczyna
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Nauczanie zarządzania bezpieczeństwem informacji: standardy i sposoby nauczania
14 Witold Machowski, Piotr Dziurdzia, Jacek Kołodziej, Jacek Stępień
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Kształcenie w zakresie podstaw elektroniki wspomagane technikami e-learningowymi
15 Marzena Mamak-Zdanecka, Łucja Kapralska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny
Platforma SEIPA jako e-technologia w nauczaniu przedsiębiorczości na studiach inżynierskich
16 Kazimierz Michalik, Piotr Pedrycz, Karolina Grodecka, Jan Kusiak
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Centrum e-Learningu
Mechanizm zapewnienia jakości otwartych e-podręczników AGH
17 Jerzy Mieszaniec, Ewa Olejarz-Mieszaniec
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie poznawania konsekwencji błędnych decyzji w logistycznym łańcuchu dostaw
18 Iwona Mokwa-Tarnowska
Politechnika Gdańska, Studium Języków Obcych
Zwiększanie koncentracji studentów na zajęciach tradycyjnych przy pomocy narzędzi internetowych
19 Adam Muc, Tomasz Idzikowski, Adam Szeleziński, Marcin Maj
Akademia Morska w Gdyni, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
System do zarządzania infrastrukturą komputerową uczelni wyższej wykorzystujący technologię IntelAMT
20 Ireneusz Woźniak, Michał Nowakowski
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Poświadczenie osiągnięć edukacyjnych i zawodowych za pomocą otwartych identyfikatorów kompetencji (Open Badges)
21 Joanna Pawlik, Dorota Horowska, Ewa Wawoczna
Politechnika Gdańska, Centrum Języków Obcych
Doskonalenie biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim specjalistycznym w środowisku e-learningowym
22 Przemysław Rodwald
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Gamifikacja – czy to działa?
23 Tomasz Siemek, Michał Karski
Action Centrum Edukacyjne
Systemem zarządzania i dystrybucji wirtualnych laboratoriów dla kadry naukowej i studentów
24 Marta Ciesielka, Maciej Sułowski, Paula Jurczak – Kaczor
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Analiza krzywych rozciągania w kształceniu technicznym
25 Jolanta Szulc
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
M-learning jako sposób wsparcia uczących się w różnych kontekstach. Przegląd piśmiennictwa
26 Anna Porębska, Agnieszka Wantuch
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Rola multimediów i e-learningu w nauczaniu eletrotechniki
27 Kamila Wawrzyniak-Guz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wykorzystanie internetowego narzędzia PADLET w nauczaniu specjalistycznego słownictwa technicznego – praca w zespołach nad przygotowaniem posteru (case study)
28 Marta Woźniak-Zapór, Mariusz Grzyb, Sebastian Rymarczyk
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Centrum e-Learningu
Dystrybutorzy wiedzy – badanie satysfakcji nauczycieli z wykorzystania narzędzi dostępnych w ramach platformy zdalnego nauczania
29 Tomasz Wójcicki
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Modelowanie procesów pamięciowych wspomagane metodami genetycznymi
30 Marcin Wata, Dorota Żarek
Politechnika Gdańska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wykorzystanie oprogramowania GeoGebra do wizualizacji w nauczaniu matematyki
31 Bartłomiej Gaweł
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania
Ku platformie e-Learningowej dla współpracy grupowej: wykorzystanie narzędzi wspomagąjących zwinne zarządzanie projektami w nauce informatyki – analiza przypadku
32 Beata Tworzewska-Pozłutko, Agnieszka Chrząszcz, Karolina Grodecka
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Centrum e-Learningu
Doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich AGH
33 Anita Dąbrowicz-Tlałka
Politechnika Gdańska, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Platforma edukacyjna jako element systemów eUczelni – czyli MojaPG i eNauczanie w praktyce