Wykłady plenarne | Keynotes

 

Agnieszka Wykowska, Giorgio Metta
Italian Institute of Technology

In our joint talk we will tell you a story about building a humanoid child robot iCub – a story that is not yet finished. The entire design of the robot is open source in hardware and software following the General Public License (GPL). We will tell you how our approach of openness in design allowed for establishing a wide community of developers worldwide, and thereby multifaceted research and development, ranging from hardware, through software and AI, to human-robot interaction. Presently, thirty-six copies of the iCub are available in laboratories across Europe, US, Korea, Singapore, and Japan.

 

 

Anna Turula
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Nowe technologie zastępują ludzi w wielu różnych dziedzinach życia, również tych, które jeszcze jakiś czas temu wydawały się naszą wyłączną domeną. Jest więc tylko kwestią czasu, kiedy sztuczna inteligencja zacznie odgrywać znaczną rolę w edukacji, w tym uniwersyteckiej. Pytanie, które z pewnością wielu z nas zadaje sobie brzmi: jak znaczną? Wydaje się, że granicą – przynajmniej na razie – jest komunikacja, którą nazwę głęboką: wysoce zindywidualizowany dialog nauczyciela ze studentem, toczony z dużą dozą empatii po obu stronach, wieloaspektowy i dotyczący różnego rodzaju subtelności: znaczeniowych czy etycznych. W takim dialogu inteligentna maszyna wciąż jeszcze ustępuje nauczycielowi-człowiekowi. Nie oznacza to jednak, że człowiek nie może wykorzystać nowych technologii dla uzyskania lepszego, pełniejszego efektu takiej głębokiej komunikacji. W swoim wystąpieniu rozważę istotę zindywidualizowanego dialogu nauczyciela ze studentem i postaram się pokazać, w jaki sposób technologia może ten dialog wspomagać.

 

Christopher Sweeney, Andrzej Pieńkowski
Fundacja Katalyst Education

Internet w coraz większym stopniu jest głównym źródłem informacji dla studentów i kanałem rozpowszechniania treści edukacyjnych dla wykładowców i uczelni. Wyzwaniem pozostaje jednak jakość zasobów cyfrowych, zarówno merytoryczna jak i techniczna. Ruch otwartych podręczników akademickich wypracował wiele rozwiązań dla opracowywania materiałów edukacyjnych, które starają się pogodzić wymóg łatwego przetwarzania (remiksu) z profesjonalnym procesem wydawniczym. Powiemy, jakie mechanizmy stworzono m.in. w projekcie otwartych podręczników OpenStax w USA i Polsce, aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, jakie są możliwości wykorzystania tych źródeł, a także jak trendy społeczne wpływają na rynek usług edukacyjnych i stosunek do praw autorskich.

 

 

 

Zbigniew Kąkol
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

W swoim wystąpieniu przedstawię w oparciu o własne doświadczenia co motywowało i nadal motywuje autorów, takich jak ja, do opracowywania i publikowania otwartych zasobów edukacyjnych i przed jakimi wyzwaniami stają przy ich opracowywaniu. Z drugiej strony, również w oparciu o własne doświadczenia przedstawię jak władze AGH postrzegają otwartość zasobów edukacyjnych  jako jeden z priorytetów strategii Uczelni w obszarze kształcenia. Odpowiedzi, na jakie pytania, były i są kluczowe, w mojej ocenie, dla zdefiniowania i zrozumienia roli otwartej edukacji w AGH i jak oceniamy te działania z perspektywy czasu.

 

 

 

Dr Jonathan Watkins
University of Birmingham, Maple Soft

There is reluctance from both instructors and students to adopt machine marking (MM) for assessment because of the lack of granularity in the marking. For the MM Answers are either completely right, at points where they are compared with that of the model solution or wrong and score zero. However, the ideal human marker (HM) will catch algebraic slips and deploy an error carried forward marking algorithm or allocate marks for methods that had some level of validity to them. These are completely justifiable concerns, to be balanced against the efficiency and consistency of MM. In this paper we seek to quantify the depth of feedback as a function of the mark achieved and to construct a blended marking model which delivers comparable individual feedback whilst retaining significant efficiency due to the MM.

 

Agata Jusiel, Clickmeeting

Wystąpienie „Jak webinary zmieniają oblicze edukacji”