O eTEE

Konferencja “eTEE e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” powstała z inicjatywy Politechniki Gdańskiej w 2014 roku. Od 2016 roku, na mocy porozumienia z dnia 09.09.2015 pomiędzy Politechniką Gdańską a Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, konferencja odbywa się naprzemiennie w Krakowie i Gdańsku.

W 2021 roku gospodarzem VIII konferencji eTEE jest Akademia Górniczo-Hutnicza.

Poprzednie edycje konferencji: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 

Celem konferencji jest integracja środowiska akademickiego zajmującego się dydaktyką wspomaganą technologiami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także poszukiwanie inspiracji do dalszych działań.

W szczególności tematyka konferencji dotyczy:

·  wpływu nowoczesnych technologii na kształcenie inżynierów,
·  metodyki kształcenia wspomaganego technologiami w kształceniu inżynierów,
·  teorii uczenia się i modeli e-kształcenia,
·  aspektów motywacji i zaangażowania studentów,
·  standardów e-nauczania i zapewnienia jakości e-kształcenia,
·  dobrych praktyk związanych z wdrożeniem e-nauczania w uczelniach o profilu technicznym,
·  doświadczeń wynikających z udziału, organizacji i uznawania kursów MOOC,
·  ról nauczyciela akademickiego we wdrażaniu e-kształcenia w uczelni technicznej,
·  nauczania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (m-learning),
·  systemów, narzędzi i multimediów,
·  e-nauczania języków obcych dla studentów nauk ścisłych i inżynieryjnych,
·  aspektów tworzenia i publikacji e-treści dla potrzeb nauk ścisłych i inżynieryjnych.

Konferencja jest adresowana do osób związanych ze środowiskiem akademickim. Zapraszamy:
· pracowników uczelni i doktorantów prowadzących zajęcia na kierunkach technicznych i wykorzystujący e-technologie w edukacji,
· studentów kierunków technicznych, zainteresowanych wykorzystywaniem e-technologii w celu wzbogacenia swojego kształcenia,
· nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych zastosowaniem Internetu, multimediów i innych nowoczesnych technologii w edukacji,
· administratorów platform nauczania na odległość (Moodle, Blackboard, Canvas/Instructure, Drupal, WebCT, itp.).
· firmy produkujące i sprzedające narzędzia do edukacji online oraz rozwiązania o charakterze mobilnym wspomagające projektowanie wirtualnych laboratoriów, a także samych pracowników tego typu laboratoriów.

KOMITET NAUKOWY

· Lech Banachowski, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
· Agnieszka Chrząszcz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
· Anita Dąbrowicz-Tlałka, Politechnika Gdańska
· Barbara Dębska, Politechnika Rzeszowska
· Andrzej Just, Politechnika Łódzka
· Jan Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
· Wojciech Łużny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
· Marek Małolepszy, Politechnika Łódzka
· Krzysztof Molenda, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
· Joanna Mytnik, Politechnika Gdańska
· Daniel Paczesny, Politechnika Warszawska
· Magdalena Roszak, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
· Eugenia Smyrnova-Trybulska, Uniwersytet Śląski
· Jacek Stańdo, Politechnika Łódzka
· Beata Strycharz-Szemberg, Politechnika Krakowska
· Dariusz Świsulski, Politechnika Gdańska

KOMITET ORGANIZACYJNY

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

· Jan Kusiak
· Agnieszka Chrząszcz
· Anna Bajer-Leńczowska

Politechnika Gdańska

· Joanna Mytnik
· Anita Dąbrowicz-Tlałka

ORGANIZATORZY

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni. Jest uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej. To drugi najstarszy i największy uniwersytet techniczny w Polsce, tworzony przez 16 wydziałów.

Centrum e-Learningu AGH
(CeL AGH) jest jednostką pozawydziałową Uczelni, która zajmuje się wspieraniem rozwoju e-learningu w AGH. Tworzymy i dostarczamy nauczycielom akademickim i studentom środowisko uczenia się w oparciu o otwarte narzędzia, szkolimy pracowników z efektywnego wykorzystania nowych technologii w projektowaniu i prowadzeniu zajęć.

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska, założona w 1904, jest jedną z najstarszych w Polsce autonomicznych uczelni państwowych i najstarszą na obecnym terenie Rzeczypospolitej politechniką. Obejmuje 9 wydziałów, na których studiuje ponad 27 tysięcy studentów na studiach inżynierskich i magisterskich realizowanych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia zatrudnia niemal 2500 osób, w tym około 1200 nauczycieli akademickich. Politechnika Gdańska jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów. Prowadzi wymianę międzynarodową studentów i pracowników.