Zgłoszenie wystąpień i artykułów

Formularz zgłoszenia: pobierz, wypełnij i prześlij na adres etee@agh.edu.pl do dnia 31.05.2020.

Formularz nadsyłania artykułów do publikacji zostanie opublikowany niebawem.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

17 września, czwartek

9:00 – 12:30 Blok warsztatów

około 13:00 Rozpoczęcie Konferencji

około 18:00 Zakończenie obrad w 1. dniu

około 19:30 Uroczysta kolacja (okolice Starego Miasta)

18 września, piątek

9:00 Rozpoczęcie obrad

około 13:00 Zakończenie Konferencji