Zarejestruj się

Rejestracja na konferencję e-TEE 2018

  • prelegent/prelegentka
  • uczestnik/uczestniczka
  • tak
  • nie
  • tak
  • nie
  • tradycyjnej z potrawą mięsną
  • tradycyjnej z potrawą rybną
  • wegetariańskiej

Dane do faktury

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby V Konferencji e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922).