VIII Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”

Politechnika Gdańska 27-28 września 2022 r.

Organizatorzy: Politechnika Gdańska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Program Konferencji